tr?id=1027474417432585&ev=PageView&noscript=1

MEGA-GLASS Großhandel für Dekorations und Geschenkartikel

SHOP REGISTRIERUNG HIERHOHE RABATTE ! %

Etikettenliste

ZWROTY

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827), Nabywcy będącemu osobą fizyczną, dokonującemu zakupów w sklepie internetowym www.megaglass.com.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument)  przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wydania towaru, składając oświadczenie na piśmie (wzór jest dostępny pod linkiem: oświadczenie o odstąpieniu od umowy)

Nabywca sam decyduje o sposobie wysyłki towaru oraz o ewentualnym wykupieniu ubezpieczenia na wypadek zgubienia, kradzieży lub zniszczenia przesyłki. Towar należy zapakować i odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Koszty związane ze zwrotem towaru, niezależnie od opcji wybranej przez Nabywcę (wymiana towaru lub odstąpienie od umowy), są pokrywane przez Nabywcę.

W przypadku wykonywania prawa odstąpienia od umowy, przyjmowane będą jedynie towary zwracane w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu.

Przesyłki zwrotne należy kierować na adres:

Hurtownia Mega-Glass, ul.Baranowicka 19a, 15-554 Białystok

Do przesyłki zwrotnej koniecznie należy dołączyć:

  • Numer zamówienia lub dokumentu zakupu

  • Wypełniony formularz dostępny na stronie , napisane odręcznie lub w formie wiadomości e-mail pod adres: faktury@megaglass.pl oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawierające niezbędne informacje dotyczące zwracanego astortymentu oraz rachunku bankowego, na który ma być dokonywany zwrot należności.


Zwrot pieniędzy w przypadku odstąpienia od umowy


W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy zwrot świadczenia uiszczonego przez Nabywcę, następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Mega-Glass oświadczenia internauty o odstąpieniu od umowy i dostarczenia przesyłki.

Zgodnie z art 32, art 33 i art 34 ust 2 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta zwrot obejmuje cenę towaru oraz koszty przesyłki od Mega-Glass do Nabywcy.

Koszty dostarczenia towaru do Mega-Glass ponosi Nabywca.

W przypadku płatności przelewem zwrot dokonywany jest bezpośrednio na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność za zamówienie.

W przypadku płatności za zamówienie „za pobraniem” zwrot należności będzie dokonany na wskazany w „Oświadczeniu o odstąpieniu od umowy” rachunek bankowy.

Wady fizyczne towaru


Jeżeli towar posiada wadę fizyczną, Nabywca może żądać od Mega-Glass obniżenia ceny, może odstąpić od umowy lub żądać wymiany na wolny od wad.

Niezgodność towaru z umową należy zgłosić niezwłocznie po stwierdzeniu wady poprzez e-mail lub telefonicznie.