Reklamacje

Reklamacje i wady fizyczne towaru


Jeżeli towar posiada wadę fizyczną, Nabywca może żądać od Mega-Glass obniżenia ceny, może odstąpić od umowy lub żądać wymiany na wolny od wad.

Niezgodność towaru z umową należy zgłosić niezwłocznie po stwierdzeniu wady poprzez e-mail lub telefonicznie.

W przypadku wystąpienia uzasadnionej reklamacji towaru przesyłkę zwrotną organizuje Mega-Glass i pokrywa jej koszty.

Check the internet connection